Maktabah Darul Islam adalah penerbit buku yang baru saja muncul.

Maktabah Darul Islam menerima pemesanan, permintaan, atau pengiriman buku, karya tulis, atau makalah baik hasil sendiri atau terjemahan untuk kami publikasikan sendiri.

3 buku pertama yang diterbitkan Maktabah Darul Islam antara lain:
Kashmir Menjadi "Darul Islam" oleh Zakir Musa
Sejarah Ghulat di "Lajnah Mufawwadhah" oleh Kanie Aoi
Asal Usul Sekte Madkhaliyyah oleh Cumi Cola